Nabídka služeb

FYZIOMASÁŽ

Je intenzivní hloubková terapie, při které se pracuje nejen se svalovými vlákny, ale i s faciemi, svalovými úpony, šlachami. Při terapii dochází k uvolnění spoušťových bodů, které jsou způsobeny zvýšeným lokálním svalovým napětím a často jsou důvodem špatné funkce svalu a bolesti. Dále dochází k mechanickému protažení a prokrvení jednotlivých svalů. Dochází ke zvýšenému přísunu kyslíku do tkání a urychlení metabolismu ve svalech a následně k regeneraci.

Vhodné při regeneraci, chronických bolestech svalů a kloubů, při bolestech hlavy, migrénách, stresu, při jednostranné zátěži, svalové nerovnováze, dále po poúrazových a pooperačních stavech.

MANUÁLNÍ LYMFODRENÁŽ

je terapeutická technika, kdy jemným tlakem ruky terapeut provádí speciální hmaty, jimiž dochází k uvolnění lymfy a jejímu dalšímu posunu z mezibuněčných prostor, přes mízní kapiláry, mízní cévy, uzliny a následně nasátí lymfy do krevního řečiště. Hlavní mízovod vede v hloubce těla, před hrudní páteří a ústí do horní duté žíly v blízkosti srdce.

Technika Manuální lymfodrenáže (dále ML) je prováděna na sucho bez použití olejů a působí především na povrchové vrstvy kůže a podkoží. Tlak, který vyvíjí terapeut dlaněmi a prsty je velice jemný. Rytmus a rychlost prováděné ML je pomalá. Terapeut musí přesně znát anatomii a fyziologii lymfatického systému, musí dodržovat posloupnost manuální lymfodrenáže (jednotlivé sestavy jsou dány co do posloupnosti hmatů i do směru, kterým se provádějí, terapeut si je nesmí modifikovat). Manuální tahy jsou vždy vedeny ve směru k lymfatickým uzlinám. ML je prováděna od centra k periferii, aby vydrénovaná tekutina měla již uvolněnou cestu k odtoku.

Na začátku každé lymfodrenáže (manuální i přístrojové) musí terapii předcházet tzv. otevření uzlin v oblasti krku, tím je reflexně ovlivněn odtok mízi do hrudního mízovodu a otevření spádových uzlin pro danou část těla, která bude dále ošetřována (např. spádové uzliny pro horní končetiny jsou v podpaží, pro dolní končetiny v tříslech). Proto terapeut vždy nejprve provede bazální ošetření krku zepředu!

Vhodné při léčbě a prevenci celulitidy, podpoře hubnutí (zrychlení metabolismu), zpevnění podkoží, úpravě žilní nedostatečnosti a prevenci otoků a křečových žil, drenáži otoků po úrazech a pooperačních stavech, zmírnění únavy nohou (dlouhé stání, sedavé zaměstnání), výrazné podpoře detoxikace organismu, zmírnění migrenózních stavů a bolestí hlavy, zmírnění revmatických otoků

FYZIOTERAPIE

ACT – akrální koaktivační terapie

Akrální koaktivační terapie má za cíl napravit špatné pohybové návyky pomocí motorického učení. Využívá poloh motorického vývoje dítěte. Při cvičení konceptu ACT se aktivují pohybové vzory při vzpěru o akrální (koncové) části končetin, tedy patku dlaně a patu, které tvoří opěrné body napomáhající k napřímení páteře. Pravidelným cvičením této metody lze docílit napřímení a stabilizace páteře a končetin, změny svalového napětí, snížení bolestí, posílení svalů trupu a končetin, zlepšení koordinace, pozornosti a zvýšení koncentrace. Cvičení je vhodné zařazovat také do běžných denních činností.

Vhodné pro každého bez omezení, od dětí přes dospělé a seniory až po vrcholové sportovce v terapii širokého spektra klinických oborů. Zejména bolestech zad, kloubů, vadného držení těla, skolióz, u poúrazových stavů, artrotických obtížích, pooperačních stavů.

PPA – Palasčák Pelvic Approcach – terapie pánevního dna

Jde o terapii funkce a dysfunkce svalů pánevního dna a s ní spojených symptomů jako je močová inkontinence, prolapsy orgánů malé pánve, rozestup břišních svalů atd. Metoda je cílena na zlepšení funkce pánevního dna.

Vhodné při potížích s inkontinencí moče, při problémech gynekologických, urologických. Pomáhá také při bolestech zad, protože svaly pánevního dna jsou součástí hlubokého stabilizačního systému páteře.

Terapie dle metody Ludmily Mojžíšové

Jde o diagnosticko léčebnou metodu založenou na odstranění svalových spazmů, mobilizaci žeber a aktivním, pravidelném cvičením.

Vhodná pro pacienty s vertebrogenními potížemi (bolesti zad), bolestmi hlavy (migrény), gynekologickýmí potížmie (funkční sterilita, neplodnost, bolestivá menstruace), dysfunkci svalů pánevního dna.

Senzomotorická stimulace

Senzomotorická stimulace používá při tréninku labilní plochy. Pro většinu živočichů a zejména pro člověka, který se běžně pohybuje po dvou, má velký význam už samo udržování polohy a rovnováhy. Při špatném držení těla a nezdravém způsobu života se některé svaly trvale a přitom nevědomky přetěžují, takže člověk pak trpí různými bolestmi zad, kolen a podobně. Poruchy tohoto druhu se dají léčit pohybovou terapií, při níž si organismus vytváří lepší souhru mezi vjemy a pohyby.

Vhodná při bolestech zad, kolen, kyčlí, u poúrazových stavů, dětí s vadným držením těla, při jednostranné zátěži.

Kineziotaping

Kinesiotape působí tahem na sval a podkoží a vyvolává reflexní reakci nervových vláken, cév a lymfatických drah. Kinesiotape v oblasti fyzioterapie dokáže tišit i dlouhotrvající bolest a přináší úlevu během akutních i chronických obtíží pohybového aparátu. Uvolňuje přetížené svaly a měkké tkáně a zároveň zvyšuje napětí oslabených tkání, čímž zvyšuje jejich výkonnost. Stimuluje lymfatický systém a tím snižuje otok měkkých tkání.

Pomáhá při zánětlivých stavech pohybového aparátu, bolestech zad, kloubů. Využívá se v terapii dětí i dospělých. Oblíbený je v prevenci a terapii u sportovců pro podporu stability kloubů a podporu svalové koordinace.

Laser

Léčba laserem (laseroterapie) je část světloléčby, využívající opakované impulsy úzkého svazku monochromatického světla, na místě hlubokého zasažení do povrchové části tkání, kůže a sliznic. Je životabudičem pro buňky (zlepšuje buněčné dýchání, zpevňuje buněčné stěny – fotonová reakce, zlepšuje minerální rovnováhu, má silné protizánětlivé, protibolestivé, protibakteriální, protivirové účinky a zklidňující účinky). Má výrazný biostimulační efekt, především stimulace kolagenu, podpora vaskularizace tkání, urychlení regenerace cév, lymfatických cest a epitelu, lepší využití kyslíku a glukózy, obecně jde o urychlení hojivého procesu. Současně má účinek analgetický, protizánětlivý a působí na zmenšení otoků.

Vhodné u bolestivých stavů páteře, kloubů, poranění šlach, svalů, vymknutí kloubů, zánětlivých procesů úponů a šlach, patní ostruhy, tenisového lokte, karpálního tunelu, hojení jizev a ran, hojení oparů, regenerace kostí, regenerace tkání, proleženin, vředů, otoků po vymknutí, ischias, kořenové syndromy zanětlivého a biomechanického původu, artrotické bolesti.

KONTAKT

Sociální sítě

FyzioVV

Rehabilitační a rekondiční studio