Mgr. Vanda Vocetková

Vzdělání:

2000-2005      UK FTVS – magisterské studium  Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených

2004-2005      Pomaturitní specializační studium – atestace oboru Rehabilitační pracovník – fyzioterapeut

1992-1994      Střední zdravotnická škola Mills – studijní obor Rehabilitační pracovník – fyzioterapeut

 

Praxe v oboru:

2020 – 2021    Vrchní fyzioterapeut ve FyzioCentrum Praha s.r.o.

2018 – 2020    Vrchní fyzioterapeutREHAB Jarov MUDr. Miroslav Procházka

1996 – 2018    Fyzioterapeut v REHAB Jarov MUDr. Miroslav Procházka

 

Odborné kurzy a semináře:

Kurzy certifikované MZ ČR:

2021                ACT – Akrální koaktivační terapie

2020                PPA – Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence

2012                Cvičení SM systém – Smíšek

2002                Míčková facilitace u respiračních onemocnění

2001                Senzomotorická stimulace 1 + 2

2000                Mobilizace páteře dle Mojžíšové, Lewita

2000                Mobilizace periferních kloubů

Ostatní kurzy:

2016                Odborný kurz Rehabilitace ruky

2016                Certifikát základní neodkladné resuscitace včetně AED – školení pro složky IZS

2011                Kinesiotapingu

2010                Sportovních a rekondičních masáží se zaměřením na lymfatické cesty

2004                Pro použití elektroterapeutického přístroje REBOX PHYSIO

2003                Feldenkraisovy metody

2000                Neinvazivní laserové terapie

Osvědčení:

2016                K výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapie vydaného MZ ČR.

2005                O vykonané zkoušce Zdravotní tělesná výchova (může vyučovat a organizovat kurzy pro zdravotní tělesnou výchovu)

KONTAKT

Sociální sítě

FyzioVV

Rehabilitační a rekondiční studio